202470_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202470
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 520,6 milliardar kroner ved utgangen av september 2015. Dette er ein nedgang på 9,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2015September 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta529 925520 559-1,8
Internasjonale reservar423 256427 9471,1
Reserveposisjonen i IMF6 9406 852-1,3
Spesielle trekkrettar i IMF17 44617 7051,5
Andre internasjonale reservar82 28368 056-17,3
Andre krav i valuta8 8796 711-24,4