202468_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202468
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 528,1 milliardar kroner ved utgangen av august 2015. Dette er ein nedgang på 2,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2015August 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta531 023528 097-0,6
Internasjonale reservar426 020423 175-0,7
Reserveposisjonen i IMF6 4826 9407,1
Spesielle trekkrettar i IMF16 83717 4453,6
Andre internasjonale reservar81 68480 537-1,4
Andre krav i valuta3 0499 063197,2