202001_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202001
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 530,8 milliardar kroner ved utgangen av mars 2015. Dette er ein nedgang på 23,6 milliardar kroner frå februar 2015.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2015Mars 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta507 188530 7864,7
Internasjonale reservar414 372451 3468,9
Reserveposisjonen i IMF7 8776 577-16,5
Spesielle trekkrettar i IMF15 91116 4733,5
Andre internasjonale reservar69 02956 391-18,3
Andre krav i valuta65 69365 7380,1