240813_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
240813
Oppdaterte tal
statistikk
2016-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2016Februar 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta520 082518 203-0,4
Internasjonale reservar426 174436 4162,4
Reserveposisjonen i IMF6 8327 0423,1
Spesielle trekkrettar i IMF18 07515 318-15,3
Andre internasjonale reservar69 00059 427-13,9
Andre krav i valuta3 9981 322-66,9