201991_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
201991
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 517,9 milliardar kroner ved utgangen av april 2015. Dette er ein nedgang på 12,6 milliardar kroner frå mars 2015.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2015April 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta530 460517 878-2,4
Internasjonale reservar449 710428 421-4,7
Reserveposisjonen i IMF6 5776 077-7,6
Spesielle trekkrettar i IMF16 47515 690-4,8
Andre internasjonale reservar57 69967 69017,3
Andre krav i valuta2 9632 913-1,7