240811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
240811
Oppdaterte tal
statistikk
2016-02-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2015Januar 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta508 538520 0822,3
Internasjonale reservar459 811426 174-7,3
Reserveposisjonen i IMF6 7936 8320,6
Spesielle trekkrettar i IMF18 44718 075-2,0
Andre internasjonale reservar23 30769 000196,0
Andre krav i valuta1 3123 998204,7