202464_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202464
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 514,8 milliardar kroner ved utgangen av juni 2015. Dette er ein nedgang på 5,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2015Juni 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta520 226514 822-1,0
Internasjonale reservar424 435414 866-2,3
Reserveposisjonen i IMF6 2226 3021,3
Spesielle trekkrettar i IMF16 06416 3691,9
Andre internasjonale reservar73 50577 2865,1
Andre krav i valuta10 29110 8615,5