202474_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202474
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-12-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 517,9 milliardar kroner ved utgangen av november 2015. Dette er ein nedgang på 6,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2015November 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 801517 932-1,3
Internasjonale reservar434 771432 983-0,4
Reserveposisjonen i IMF6 6636 7040,6
Spesielle trekkrettar i IMF17 53417 6440,6
Andre internasjonale reservar65 83360 601-7,9
Andre krav i valuta4 9314 555-7,6