202462_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202462
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-06-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 520,5 milliardar kroner ved utgangen av mai 2015. Dette er ein auke på 6,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2015Mai 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta513 977520 5321,3
Internasjonale reservar423 139424 7340,4
Reserveposisjonen i IMF6 0786 2212,4
Spesielle trekkrettar i IMF15 69216 0642,4
Andre internasjonale reservar69 06973 5136,4
Andre krav i valuta25 9638 247-68,2