202466_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202466
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 531,0 milliardar kroner ved utgangen av juli 2015. Dette er ein auke på 16,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2015Juli 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta514 684531 0163,2
Internasjonale reservar414 731426 0162,7
Reserveposisjonen i IMF6 3026 4812,8
Spesielle trekkrettar i IMF16 37016 8352,8
Andre internasjonale reservar77 28081 6855,7
Andre krav i valuta9 0297 884-12,7