202472_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202472
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-11-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 524,7 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2015. Dette er ein auke på 3,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2015Oktober 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta521 339524 7430,7
Internasjonale reservar428 724434 7161,4
Reserveposisjonen i IMF6 8526 662-2,8
Spesielle trekkrettar i IMF17 70617 532-1,0
Andre internasjonale reservar68 05765 833-3,3
Andre krav i valuta7 1978 61319,7