240809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
240809
Oppdaterte tal
statistikk
2016-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2015Desember 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta518 014508 538-1,8
Internasjonale reservar433 065459 8116,2
Reserveposisjonen i IMF6 7046 7931,3
Spesielle trekkrettar i IMF17 64418 4474,6
Andre internasjonale reservar60 60023 307-61,5
Andre krav i valuta4 7031 312-72,1