Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2011, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
5. desember 2008 November 2008 Auke i internasjonale reservar
7. november 2008 Oktober 2008 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2008 September 2008 Auke i internasjonale reservar
5. september 2008 August 2008 Auke i internasjonale reservar
7. august 2008 Juli 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. juli 2008 Juni 2008 Nedgang i internasjonale reservar
6. juni 2008 Mai 2008 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2008 April 2008 Auke i internasjonale reservar
8. april 2008 Mars 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. mars 2008 Februar 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2008 Januar 2008 Nedgang i internasjonale reservar
22. januar 2008 Desember 2007 Nedgang i internasjonale reservar
8. januar 2008 Desember 2007 Vekst i internasjonale reservar
7. desember 2007 November 2007 Vekst i internasjonale reservar
7. november 2007 Oktober 2007 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
5. desember 2008 November 2008 Auke i internasjonale reservar
7. november 2008 Oktober 2008 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2008 September 2008 Auke i internasjonale reservar
5. september 2008 August 2008 Auke i internasjonale reservar
7. august 2008 Juli 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. juli 2008 Juni 2008 Nedgang i internasjonale reservar
6. juni 2008 Mai 2008 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2008 April 2008 Auke i internasjonale reservar
8. april 2008 Mars 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. mars 2008 Februar 2008 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2008 Januar 2008 Nedgang i internasjonale reservar
22. januar 2008 Desember 2007 Nedgang i internasjonale reservar
8. januar 2008 Desember 2007 Vekst i internasjonale reservar
7. desember 2007 November 2007 Vekst i internasjonale reservar
7. november 2007 Oktober 2007 Auke i internasjonale reservar