22674_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22674
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-02-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 326,4 milliardar kroner ved utgangen av januar 2008. Dette var ein nedgang på 3,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Januar 2008.
Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  326 445
Valutareservar  323 483
Verdipapir og innskot  253 717
Andre valutareservar 69 766
Reserveposisjonen i IMF  960
Spesielle trekkrettar i IMF 2 002