22658_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22658
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-06-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 286,6 milliardar kroner ved utgangen av mai 2008. Dette var ein nedgang på 2,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Desember 2006-mai 2008. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Mai 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  289 612
Valutareservar  286 569
Verdipapir og innskot  237 745
Andre valutareservar 48 824
Reserveposisjonen i IMF 1 067
Spesielle trekkrettar i IMF 1 976