22650_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22650
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 254,9 milliardar kroner ved utgangen av juli 2008. Dette var ein nedgang på 1,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Juli 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  254 866
Valutareservar  251 469
Verdipapir og innskot  220 026
Andre valutareservar 31 443
Reserveposisjonen i IMF 1 042
Spesielle trekkrettar i IMF 2 354