22642_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22642
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 261,8 milliardar kroner ved utgangen av september 2008. Dette var ein auke på 4,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. September 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  261 766
Valutareservar  258 090
Verdipapir og innskot  215 876
Andre valutareservar 42 214
Reserveposisjonen i IMF 1 091
Spesielle trekkrettar i IMF 2 585