22670_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22670
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 315,9 milliardar kroner ved utgangen av februar 2008. Dette var ein nedgang på 4,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Februar 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  315 927
Valutareservar  313 440
Verdipapir og innskot  237 181
Andre valutareservar 76 259
Reserveposisjonen i IMF  535
Spesielle trekkrettar i IMF 1 952