22666_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22666
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2008-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 284,0 milliardar kroner ved utgangen av mars 2008. Dette var ein nedgang på 16,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner.

Internasjonale reservar. Mars 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  284 030
Valutareservar  281 110
Verdipapir og innskot  232 520
Andre valutareservar 48 590
Reserveposisjonen i IMF  927
Spesielle trekkrettar i IMF 1 994