22686_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22686
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2007-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 325,8 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2007. Dette var ein auke på 4,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Oktober 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar                             325 840
Valutareservar  322 910
Verdipapir og innskot  253 560
Andre valutareservar 69 350
Reserveposisjonen i IMF  959
Spesielle trekkrettar i IMF 1 971