22638_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22638
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 265,6 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2008. Dette var ein auke på 3,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Oktober 2008. Millionar kroner1
  2008
Internasjonale reservar  265 646
Valutareservar  228 437
Verdipapir og innskot  237 968
Andre valutareservar 22 303
Reserveposisjonen i IMF 2 545
Spesielle trekkrettar i IMF 2 830