22646_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22646
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-09-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 270,9 milliardar kroner ved utgangen av august 2008. Dette var ein auke på 16,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. August 2008.
Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  270 851
Valutareservar  267 136
Verdipapir og innskot  238 562
Andre valutareservar 28 574
Reserveposisjonen i IMF 1 307
Spesielle trekkrettar i IMF 2 407