22634_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22634
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-12-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 295,6 milliardar kroner ved utgangen av november 2008. Dette var ein auke på 32,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. November 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  295 614
Valutareservar  290 632
Verdipapir og innskot  270 073
Andre valutareservar 20 559
Reserveposisjonen i IMF 2 025
Spesielle trekkrettar i IMF 2 957