Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

  Artikkel
 • Lavere drivstoffpriser for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 5,8 prosent fra 1.kvartal 2020 til 2.kvartal 2020. Nedgangen skyldes i stor grad lavere priser på marint drivstoff.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt i 2019

  I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 140,8 milliarder kroner i 2018. Bruttofraktene har økt med 11,9 prosent fra 2017.

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser i 4. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 4,9 millioner flere reisende i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før. Samtidig økte billettinntektene med 161,9 millioner kroner.

  Artikkel
 • Økte mannskapskostnader for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Den årlige økningen skyldes hovedsakelig økte mannskapskostnader.

  Artikkel
 • Flere skip i handelsflåten

  Det var i alt 1514 skip i handelsflåten ved utgangen av 2019. Dette er en økning på 67 skip i forhold til året før. Skipstypen bulkskip har hatt den største økningen i antall skip.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt

  Kollektivtransporten hadde 2,9 millioner flere reisende i 3. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Det ble i alt foretatt nærmere 154 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Flere reiste med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde 198 000 flere reisende i 2. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Totalt ble det foretatt 166 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet på sjøen

  Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent.

  Artikkel
 • 10,5 millioner flere kollektivreiser

  Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

  Artikkel
 • Økte kostnader for innenriks sjøfart

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart gikk opp med 5,4 prosent i 1. kvartal 2019 sammenliknet med samme kvartal i fjor. I forhold til kvartalet før økte indeksen kun marginalt.

  Artikkel
 • Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 125,9 milliarder kroner i 2017. Nedgangen har fortsatt i 2017 med en reduksjon på 10,6 prosent fra 2016.

  Artikkel
 • Stadig flere reiser kollektivt

  I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før.

  Artikkel