Økt kollektivtransport i 3. kvartal

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 27,7 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2020 enn i kvartalet før, en økning på nærmere 37 prosent. Passasjertallet var likevel vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor som følge av koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

I alt ble det foretatt 102,8 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 3. kvartal 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport.  Til tross for økningen fra 2. til 3. kvartal 2020, var det 51,2 millioner færre passasjerer i 3. kvartal 2020 enn i 3. kvartal 2019. Det er en nedgang i antall kollektivreiser på 33 prosent fra året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner som følge av de nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen.

Nedgangen i 3. kvartal 2020 var størst for busstransport, som hadde 26,1 millioner færre reisende enn i det samme kvartalet året før. Det er en nedgang på 29 prosent. Størst prosentvis nedgang var det for jernbane med 48 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og sporvei og forstadsbane gikk ned med henholdsvis 32 og 36 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Millioner passasjerer
1. kvartal 2016 160.8
2. kvartal 2016 151.0
3. kvartal 2016 145.0
4. kvartal 2016 158.7
1. kvartal 2017 173.0
2. kvartal 2017 156.9
3. kvartal 2017 148.8
4. kvartal 2017 183.8
1. kvartal 2018 174.6
2. kvartal 2018 172.4
3. kvartal 2018 151.1
4. kvartal 2018 184.9
1. kvartal 2019 185.2
2. kvartal 2019 166.2
3. kvartal 2019 154.0
4. kvartal 2019 189.8
1. kvartal 2020 145.8
2. kvartal 2020 75.1
3. kvartal 2020 102.8

Økte billettinntekter siste kvartal

De samlede billettinntektene i 3. kvartal 2020 var på nærmere 2,2 milliarder kroner. Det er 819,4 millioner kroner mer enn i kvartalet før. Til tross for økningen på 59 prosent fra 2. kvartal 2020, var det en nedgang på rundt 43 prosent fra 3. kvartal 2019.

Jernbanetransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for jernbane 46 prosent lavere i 3. kvartal 2020. Det er en nedgang på 765,2 millioner kroner. Billettinntektene for buss var 699,9 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2019, mens billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane ble redusert med henholdsvis 68,1 og 162 millioner kroner.

Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Noe av nedgangen i billettinntekter skyldes derfor at satsen som gjelder persontransport er midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Reduksjon i lav sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen gjelder fra og med 1. april til og med 31. desember 2020.

Kontakt