Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Publisert:

Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 140,8 milliarder kroner i 2018. Bruttofraktene har økt med 11,9 prosent fra 2017.

Driftsresultatet for næringen økte med 3,1 milliarder, til 12,2 milliarder i 2018, viser statistikken Driftsundersøkelse for sjøfart. Det har vært en positiv utvikling fra 2017, med økte fraktinntekter for nesten alle skipstyper. Det er fortsatt en utfordrende situasjon for offshoreskip, der fraktinntekten samlet er redusert fra 2017.

Driftsmarginen lå på 8,6 prosent i 2018, mot 7,2 prosent i 2017.

Økning for stykkgods-/andre tørrlastskip

Stykkgods-/andre tørrlastskip økte sine fraktinntekter med 13,6 milliarder fra 2017 til 2018.

Mer stabilt for innenriks sjøfart

For innenriks sjøfart med gods har det kun vært marginale endringer i inntekt fra 2017 til 2018. Tilsvarende for bilferger, der inntekten i 2018 er omtrent uendret i forhold til 2017.

1 Bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorarer.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år¹

2014 2015 2016 2017 2018
Sum bruttofrakter 133.10 134.62 129.25 116.90 136.42
Sum driftskostnader 124.77 128.19 125.57 116.78 128.64
Driftsresultat 19.86 21.91 15.35 9.07 12.16

1 SSB Standard for skipstype 2008.

2  Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

2014 2015 2016 2017 2018
1 Tankskip 26.6 30.4 33.4 31.7 37.1
2 Bulkskip 24.4 14.2 16.6 10.2 15.5
3 Stykkgods-/ andre tørrlastskip 32.5 36.6 32.9 39.0 52.6
4 Passasjerfartøy 5.5 5.5 6.7 3.7 6.8
5 Øvrige skipstyper² 38.5 33.5 27.0 22.4 24.4

 

Kontakt