Flere kollektivreiser i 4. kvartal

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 4,9 millioner flere reisende i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før. Samtidig økte billettinntektene med 161,9 millioner kroner.

I alt ble det foretatt nærmere 189,8 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 4. kvartal 2019, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det er en økning i antall kollektivreiser på 2,7 prosent fra samme kvartal i 2018.

Busstransport stod for det meste av denne økningen, med 4,1 prosent flere reisende enn i samme kvartal året før. Antall passasjerer som reiste med båt og jernbane økte med henholdsvis 3,2 og 3,6 prosent i samme periode, mens passasjertallet for sporvei og forstadsbane gikk ned med 0,8 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. kvartal 115 119 116 111 128 130 140 142 143 153 151 161 173 175 185
2. kvartal 108 104 101 109 114 118 124 129 139 138 141 151 157 172 166
3. kvartal 99 97 101 109 107 112 117 122 125 133 135 145 149 151 154
4. kvartal 117 114 123 126 124 135 135 141 148 148 151 159 184 185 190

Økte billettinntekter for kollektivtransporten

De samlede billettinntektene i 4. kvartal 2019 var på nærmere 3,9 milliarder kroner, en økning på 4,4 prosent fra samme kvartal året før.

Buss og jernbane stod for det meste av økningen i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, økte billettinntektene for buss og jernbane med henholdsvis 51 millioner og 94,4 millioner kroner. Billettinntektene for sporvei og forstadsbane økte samtidig med 11,9 millioner kroner, mens billettinntekter for båt økte med 4,6 millioner kroner.

12 millioner flere passasjerer i 2019

De foreløpige kvartalstallene sett sammen viser at det i 2019 ble foretatt rundt 12,2 millioner flere kollektivreiser enn året før. Det er en økning på 1,8 prosent. Busstransport stod for det meste av også denne økningen, med 10 millioner flere passasjerer enn i 2018.

Til sammenligning hadde jernbane 2,6 millioner flere passasjerer i 2019. Antall kollektivreiser med båt økte med noe over 100 000 i samme periode, mens passasjertallet for sporvei og forstadsbane gikk ned med nærmere 450 000 reisende.

Kontakt