Flere reiste kollektivt i 2019

Publisert:

I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.

Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2019 ble foretatt 35,9 millioner flere kollektivreiser enn i 2018. Kollektivtransport med buss stod for det meste av veksten i antall passasjerer, med 30,3 millioner flere reiser enn året før. I overkant av 60 prosent av kollektivtransporten i 2019 foregikk med buss.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Båt 8.176 7.999 7.960 8.720 8.766 8.497 8.675 9.073 9.124 9.993 10.037 10.921 11.423 11.538 11.512 11.582
Jernbane 50.646 52.766 52.159 56.455 58.585 57.461 57.772 58.879 62.689 67.251 70.341 73.836 74.295 73.561 77.732 80.394
Sporvei og forstadsbane 90.525 96.718 101.737 104.278 114.456 117.818 124.724 136.475 138.664 143.967 148.837 160.291 170.781 181.882 189.122 191.991
Buss 279.126 285.096 290.011 284.608 291.954 299.944 313.699 322.003 332.133 339.566 343.657 356.200 368.621 395.812 403.910 434.226

Samlet sett økte passasjertallet for alle typer kollektivtransport i 2019. Mens antall busspassasjerer vokste med 7,5 prosent fra året før, økte antall reisende med jernbane med 3,4 prosent. Samtidig økte antall passasjerer på sporvei og forstadsbane med 1,5 prosent og antall kollektivreiser med båt med 0,6 prosent.

Størst vekst i byområdene

Nær 46 prosent av alle kollektivreiser i Norge i 2019 ble foretatt i byområder. I alt ble det foretatt 328,9 kollektivreiser i byområder i 2019, en økning på 10 prosent fra året før. Byområdet som hadde størst prosentvis vekst i kollektivreiser var Stavanger med 18,5 prosent, fulgt av Haugesund med 17,7 prosent.

I gjennomsnitt reiste hver nordmann 134 ganger med alle typer kollektivtransport i 2019. Hver nordmann reiste i gjennomsnitt 80 ganger med buss i 2019, en økning fra 74 bussreiser i 2018. Også her var det størst vekst i byområdene, med en økning fra 107 bussreiser per innbygger i byområdene i 2018 til 117 bussreiser i 2019.

Økt belegg og økte billettinntekter

Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som passasjerkilometer delt på setekilometer, økte fra 32 prosent i 2018 til 34 prosent 2019. Det innebærer at hvert tilgjengelige kollektivsete i snitt var opptatt litt oftere enn før.

Figur 2. Kollektivtransport. Kapasitetsutnyttelse

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Båt 30.9 30.9 27.1 27.8 27.9 29.5 29.0 27.9 27.7 28.5 32.1 30.8 31.0 32.2 35.2
Tog 20.4 20.7 23.8 21.4 24.5 26.3 25.4 22.6 23.8 23.5 18.5 20.1 20.1 18.7 25.2
Trikk og T-bane 35.6 34.3 35.8 36.4 41.4 53.8 49.2 48.9 52.9 40.2 43.9 39.9 40.7 41.1 42.5
Buss 31.8 31.1 32.9 33.7 33.3 32.5 32.5 32.8 31.2 32.3 31.8 32.7 31.0 32.0 31.5

Samlet sett økte billettinntektene for alle typer kollektivtransport med 4,5 prosent i 2019 til 15,3 milliarder kroner. Det er 657,2 millioner mer enn året før. Jernbanetransport hadde størst relativ økning i billettinntekter med 5,9 prosent, fulgt av sporvei, forstadsbane og buss med noe under 4 prosent.

Endring i metode for telling av passasjerer

Flere kollektivtransportselskap har i 2017 - 2019 tatt i bruk automatisk passasjertelling i sine kjøretøy. Det bidrar til mer korrekt statistikk, men kan i enkelte tilfeller også medføre at passasjertallene ikke er direkte sammenlignbare før og etter metodeendringen.

Kontakt