Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

I alt ble det foretatt nærmere 145,8 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 1. kvartal 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det er en nedgang i antall kollektivreiser på 21,3 prosent fra samme kvartal i 2019.

Størst nedgang var det for busstransport med 20,8 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 18,7 prosent. Størst prosentvis nedgang var det for sporvei og forstadsbane med 27,3 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og jernbane gikk ned med henholdsvis 17,6 og 20,4 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. kvartal 115 119 116 111 128 130 140 142 143 153 151 161 173 175 185 146
2. kvartal 108 104 101 109 114 118 124 129 139 138 141 151 157 172 166
3. kvartal 99 97 101 109 107 112 117 122 125 133 135 145 149 151 154
4. kvartal 117 114 123 126 124 135 135 141 148 148 151 159 184 185 190

Lavere billettinntekter

De samlede billettinntektene i 1. kvartal 2020 var på nærmere 3,2 milliarder kroner, en nedgang på 13,7 prosent fra samme kvartal året før.

Buss og jernbane hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for buss og jernbane henholdsvis 187,8 og 227,3 millioner kroner lavere i 1. kvartal 2020. Billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane ble samtidig redusert med henholdsvis 21,7 og 63 millioner kroner.

Redusert kollektivtransport som følge av koronarestriksjoner

Nedgangen i kollektivtransporten i 1. kvartal 2020 skyldes i all hovedsak endrede reisevaner som følge av de nasjonale tiltakene som ble innført fra 12. mars for å håndtere koronasituasjonen.

Kontakt