Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

I alt ble det foretatt nærmere 75,1 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 2. kvartal 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det er en nedgang i antall kollektivreiser på 54,8 prosent fra samme kvartal i 2019.

Størst nedgang var det for busstransport med 51 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 52,4 prosent. Størst prosentvis nedgang var det for jernbane med 66 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og sporvei og forstadsbane gikk ned med henholdsvis 51,6 og 55,1 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Millioner passasjerer
1. kvartal 2016 160.8
2. kvartal 2016 151.0
3. kvartal 2016 145.0
4. kvartal 2016 158.7
1. kvartal 2017 173.0
2. kvartal 2017 156.9
3. kvartal 2017 148.8
4. kvartal 2017 183.8
1. kvartal 2018 174.6
2. kvartal 2018 172.4
3. kvartal 2018 151.1
4. kvartal 2018 184.9
1. kvartal 2019 185.2
2. kvartal 2019 166.2
3. kvartal 2019 154.0
4. kvartal 2019 189.8
1. kvartal 2020 145.8
2. kvartal 2020 75.1

Lavere billettinntekter

De samlede billettinntektene i 2. kvartal 2020 var på nærmere 1,4 milliarder kroner, en nedgang på 64,5 prosent fra samme kvartal året før.

Busstransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for buss 1,1 milliarder kroner lavere i 2. kvartal 2020, en nedgang på 68,2 prosent. Som følge av færre togreisende var billettinntektene for jernbane også mer enn 1 milliard kroner lavere enn samme kvartal i 2019. Billettinntektene for båt, sporvei og forstadsbane ble redusert med henholdsvis 104 og 261 millioner kroner i samme periode.

Redusert kollektivtransport som følge av koronarestriksjoner

Nedgangen i kollektivtransporten i 2. kvartal 2020 skyldes i all hovedsak endrede reisevaner som følge av de nasjonale tiltakene som ble innført fra 12. mars for å håndtere koronasituasjonen.

 

Lavere merverdiavgift for persontransport

Satsen som gjelder persontransport ble redusert fra 12 prosent til 6 prosent som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Endringen gjelder fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Kontakt