Økte mannskapskostnader for sjøtransport

Publisert:

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Den årlige økningen skyldes hovedsakelig økte mannskapskostnader.

Mannskapskostnadene i innenriks sjøfart økte i snitt med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019, viser statistikken Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart

Økte mannskapskostnader er av størst betydning for fartøy som driver med slep/havnebuksering. For denne fartøygruppen økte kostnadsnivået med 4,3 prosent fra samme kvartal året før. Til sammenligning økte kostnadene for ferger, store hurtigbåter, små hurtigbåter og andre fraktefartøy med mellom 2,9 og 3,2 prosent i samme periode.

Drivstoffkostnadene økte ikke

Sammenliknet med 4. kvartal 2018, var det en økning i nesten alle kostnadsgruppene for innenriks sjøfart i 4. kvartal 2019. Unntaket var marint drivstoff som hadde omtrent samme prisnivå som året før.

Figur 1. Kostnadsindekser for fartøygrupper i innenriks sjøfart (4. kvartal 2016=100)

4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Ferger 100 103.7 103.1 102.5 106.5 108.1 110.2 111.6 113.9 112.5 114.5 114.5 117.6
Små hurtigbåter 100 104 103.4 102.7 107 108.7 111 112.4 114.7 113.3 115.3 115.3 118.1
Store hurtigbåter 100 104.3 103.6 102.9 107.5 109.3 111.8 113.4 115.8 114.1 116.2 116.2 119.2
Slep/havnebuksering 100 102.2 102.5 101.9 103.7 105.2 106.9 107.4 108.1 107.6 109.9 110.8 112.7
Andre fraktefartøy 100 104.1 103.6 103 107.6 109.5 112.2 114.7 115.6 114.4 116.9 117.4 119.1

Figuren viser kostnadsutviklingen for de ulike fartøygruppene i kostnadsindeksen for innenriks sjøfart med drivstoffkomponent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2019.

Med unntak av slep/havnebuksering har fartøygruppene en forholdsvis lik utvikling over tid. Avviket skyldes i hovedsak at endringer i mannskapskostnader har større betydning for slep/havnebuksering enn for de andre fartøygruppene, mens endringer i drivstoffkostnader har mindre betydning.

Kontakt