Flere skip i handelsflåten

Publisert:

Det var i alt 1514 skip i handelsflåten ved utgangen av 2019. Dette er en økning på 67 skip i forhold til året før. Skipstypen bulkskip har hatt den største økningen i antall skip.

Tall fra statistikken Handelsflåten viser at antall skip i handelsflåten har økt med mer enn 10 prosent de siste fem årene. Samlet bruttotonnasje er opp med 19 prosent i samme periode, fra i overkant av 15 millioner bruttotonn i 2014 til 18 millioner bruttotonn i 2019. 1362 av de drøyt 1500 skipene, som var registrert i skipsregistrene NOR og NIS i 2019, var norskeide.

Flere bruttotonn registrert i NIS

De siste to årene har bruttotonnasjen til den NIS-registrerte delen av handelsflåten økt med 9 prosent. Utenlandskeide skip registrert i NIS sto for det meste av denne økningen.

Figur 1. Tonnasje i norsk handelsflåte siste ti år

NOR NIS - Norskeid NIS - Utenlandskeid
2010 1917 10443 3350
2011 1996 10062 3528
2012 2096 10223 3378
2013 2038 10848 3110
2014 2003 10174 2987
2015 2004 10579 3075
2016 1982 11479 2943
2017 1980 11769 3042
2018 1826 11242 3817
2019 1901 11839 4276

Figur 1 viser at de utenlandskeide NIS-skipene i handelsflåten utgjorde nærmere 4,3 millioner bruttotonn i 2019, mot 3 millioner i 2017. Bruttotonnasjen for de norskeide NIS-skipene var omtrent uendret på 11,8 millioner bruttotonn i samme periode. Siden 2010 har imidlertid bruttotonnasjen for norskeide NIS-skip i handelsflåten økt med 1,4 millioner bruttotonn, mot en økning på 0,9 millioner bruttotonn for de utenlandskeide.

Til sammenligning har bruttotonnasjen til skipene i handelsflåten registrert i NOR vært stabil på rundt 2 millioner bruttotonn de siste 10 årene.

Flere bulkskip i handelsflåten

Antall bulkskip i den norskregistrerte handelsflåten økte fra 188 skip i 2018 til 214 skip i utgangen av 2019. Denne skipstypen hadde den største økningen, både prosentvis og i antall skip. Majoriteten av de registrerte bulkskipene var norskeide, og omtrent likt fordelt mellom de to skipsregistrene NOR og NIS.

Figur 2. Handelsflåten siste tre år, etter skipstyper

2017 2018 2019
Tank 217 232 248
Bulk 196 188 214
Stykkgods 301 304 314
Passasjer 430 434 451
Offshore 256 242 240
Spesialfartøy 41 48 47

Passasjerskip utgjorde den største gruppen av skip i den norskregistrerte handelsflåten med nærmere 30 prosent av skipene i 2019. Nesten alle passasjerskipene var norskeid og registrert i NOR.

Antall norskeide skip i NIS gikk opp fra 450 skip i 2018 til 492 i 2019, og utgjorde rundt en tredel av skipene i handelsflåten registrert i NIS disse to årene.

Kontakt