Lavere drivstoffpriser for sjøtransport

Publisert:

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 5,8 prosent fra 1.kvartal 2020 til 2.kvartal 2020. Nedgangen skyldes i stor grad lavere priser på marint drivstoff.

Delindeksen for drivstoffkostnader falt med 24,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020 som følge av lavere priser på marine gassoljer, viser statistikken Kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Drivstoff utgjør en stor del av driftskostnadene for innenriks sjøfart, og prisnedgangen bidrar dermed til reduserte kostnader for alle fartøygruppene i indeksen.

Delindeksen for ferjer har en nedgang på 5,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020, mens store hurtigbåter har en nedgang på 6,0 prosent. Til sammenligning faller indeksen for små hurtigbåter med 5,4 prosent og indeksen for andre fraktefartøy med 6,9 prosent mellom kvartalene.

Også nedgang i rentekostnadene

Delindeksen for rentekostnader i innenriks sjøfart viser en nedgang på 26,8 prosent mellom 1. og 2. kvartal 2020. Denne nedgangen har størst betydning for fartøygruppen slep og havnebuksering, der rentekostnadene er vektet tyngre enn drivstoffkostnader, men er også av betydning for de andre fartøygruppene i indeksen.

Figur 1. Kostnadsindekser for fartøygrupper i innenriks sjøfart

2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 2020K1 2020k2
Ferger 100.0 103.7 103.1 102.5 106.5 108.1 110.2 111.6 113.9 112.5 114.5 114.5 117.6 117.0 111.1
Små hurtigbåter 100.0 104.0 103.4 102.7 107.0 108.7 111.0 112.4 114.7 113.3 115.3 115.3 118.1 117.9 111.5
Store hurtigbåter 100.0 104.3 103.6 102.9 107.5 109.3 111.8 113.4 115.8 114.1 116.2 116.2 119.2 118.8 111.7
Slep/havnebuksering 100.0 102.2 102.5 101.9 103.7 105.2 106.9 107.4 108.1 107.6 109.9 110.8 112.7 112.2 107.5
Andre Fraktefartøy 100.0 104.1 103.6 103.0 107.6 109.5 112.2 114.7 115.6 114.4 116.9 117.4 119.1 119.5 111.2

Figur 1 viser kostnadsutviklingen for de ulike fartøygruppene i kostnadsindeksen for innenriks sjøfart fra 4. kvartal 2016 til 2. kvartal 2020. Med unntak av slep og havnebuksering har fartøygruppene en forholdsvis lik utvikling over tid. Nedgangen i drivstoffkostnader hittil i 2020 reduserer forskjellen i kostnadsutvikling mellom slep og havnebuksering og de øvrige fartøygruppene.

Kontakt