Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre kollektivreiser og lavere billettinntekter i 2020

  I 2020 ble det registrert nærmere 450 millioner kollektivreiser i Norge, en nedgang på 37 prosent fra 2019. Samtidig var det en nedgang i samlede billettinntekter på 44 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig endrede reisevaner som følge av korona...

  Artikkel
 • Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorar for utenriks sjøfart utgjorde 146,1 milliarder kroner i 2019 eller en økning med 7,1 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Nedgang i drivstoffkostnader for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 4,6 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser på marint drivstoff.

  Artikkel
 • Nesten 40 prosent færre kollektivreiser i 2020

  Kollektivtransporten hadde 265 millioner færre passasjerer i 2020, en nedgang på 38 prosent fra året før. I 4. kvartal var nedgangen på 44 prosent, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner som følge av koronatiltak.

  Artikkel
 • Flere utenlandskeide skip i handelsflåten

  Ved utgangen av 2020 var det i alt 1571 fartøy i den norske handelsflåten, en økning på nær 4 prosent fra året før. Utenlandskeide skip sto for to tredeler av denne økningen.

  Artikkel
 • Økt kollektivtransport i 3. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 27,7 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2020 enn i kvartalet før, en økning på nærmere 37 prosent. Passasjertallet var likevel vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor som følge av koronatiltakene som ble innfør...

  Artikkel
 • Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

  Artikkel
 • Lavere drivstoffpriser for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 5,8 prosent fra 1.kvartal 2020 til 2.kvartal 2020. Nedgangen skyldes i stor grad lavere priser på marint drivstoff.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt i 2019

  I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 140,8 milliarder kroner i 2018. Bruttofraktene har økt med 11,9 prosent fra 2017.

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser i 4. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 4,9 millioner flere reisende i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før. Samtidig økte billettinntektene med 161,9 millioner kroner.

  Artikkel
 • Økte mannskapskostnader for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Den årlige økningen skyldes hovedsakelig økte mannskapskostnader.

  Artikkel
 • Flere skip i handelsflåten

  Det var i alt 1514 skip i handelsflåten ved utgangen av 2019. Dette er en økning på 67 skip i forhold til året før. Skipstypen bulkskip har hatt den største økningen i antall skip.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt

  Kollektivtransporten hadde 2,9 millioner flere reisende i 3. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Det ble i alt foretatt nærmere 154 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel