357804
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-forelopige
357804
statistikk
2018-10-26T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterForskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9 %

flere FoU-årsverk

Forskning og utvikling i næringslivet
20172016 - 2017
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)32 573,010010,5
Næring
Industri10 563,3326,0
Tjenesteyting18 208,05613,6
Andre næringer3 801,7128,8
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte10 103,331
50-99 sysselsatte3 877,612
100-199 sysselsatte4 060,612
200-499 sysselsatte4 282,913
500 sysselsatte og over10 248,631
 
FoU-årsverk (antall)21 3368,8
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 390,25,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201520162017201520162017201520162017
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt27 782,429 489,232 573,06 780,87 014,17 390,219 08719 61621 336
10-19 sysselsatte2 845,03 264,54 198,4543,3523,6672,82 5042 3402 982
20-49 sysselsatte4 500,94 778,85 904,9768,5951,11 011,43 4863 5404 189
50-99 sysselsatte3 129,33 381,03 877,6495,7436,0619,32 4222 5192 883
100-199 sysselsatte2 986,53 456,84 060,6499,5510,0666,82 2652 5322 801
200-499 sysselsatte3 091,63 959,34 282,91 284,61 242,81 342,52 0402 5182 863
500 sysselsatte og over11 229,010 648,710 248,63 189,13 350,73 077,46 3696 1675 618
C Industri10 091,99 963,410 563,32 045,91 965,72 310,27 0767 0537 395
10-19 sysselsatte632,8801,2857,0233,3192,2236,2489556589
20-49 sysselsatte1 248,41 167,61 346,0206,1158,6229,49518881 032
50-99 sysselsatte771,2843,51 001,885,799,7140,1643641787
100-199 sysselsatte1 655,41 808,81 827,6272,8255,8354,11 3101 4081 396
200-499 sysselsatte1 307,01 386,71 551,9473,1432,8437,99711 0241 177
500 sysselsatte og over4 477,13 955,73 979,1775,0826,6912,52 7122 5342 415
G-N Tjenesteyting14 529,916 033,018 208,02 331,82 497,72 655,210 49510 97612 205
10-19 sysselsatte2 076,02 363,62 962,6279,5308,0392,81 9331 7462 235
20-49 sysselsatte2 891,73 193,24 253,7488,7700,6716,92 3632 4482 962
50-99 sysselsatte1 906,22 022,22 223,4294,0243,4357,61 4981 5571 731
100-199 sysselsatte1 155,61 391,91 937,8163,7182,3250,98641 0131 255
200-499 sysselsatte1 590,82 348,02 431,8426,1465,6368,39831 3991 566
500 sysselsatte og over4 909,54 714,24 398,7679,7597,8568,82 8552 8132 456
A, B, D-F Andre næringer3 160,63 492,73 801,72 403,12 550,72 424,81 5161 5871 737
10-19 sysselsatte136,299,7378,830,523,443,88338159
20-49 sysselsatte360,8418,0305,373,791,965,1173203195
50-99 sysselsatte452,0515,3652,4116,192,9121,7282320366
100-199 sysselsatte175,5256,2295,163,071,961,891111150
200-499 sysselsatte193,7224,6299,3385,4344,3536,48694120
500 sysselsatte og over1 842,31 978,91 870,81 734,41 926,21 596,0802821747

Tabell 2 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner
2017
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt (5+ sysselsatte)35 413,033 455,821 876,34 280,17 299,31 957,3
A-N Næringslivet totalt (10+ sysselsatte)32 573,030 944,920 174,33 896,56 874,11 628,1
5-9 sysselsatte2 840,02 510,81 702,0383,6425,2329,2
10-19 sysselsatte4 198,43 876,32 416,7479,4980,2322,1
20-49 sysselsatte5 904,95 590,23 702,1875,11 013,0314,8
50-99 sysselsatte3 877,63 644,82 607,1334,6703,1232,8
100-199 sysselsatte4 060,63 885,12 714,3373,2797,7175,4
200-499 sysselsatte4 282,94 133,02 885,6579,9667,5150,0
500 sysselsatte og over10 248,69 815,55 848,51 254,32 712,7433,1
C Industri (5+ sysselsatte)10 924,010 213,27 010,5585,52 617,2710,9
C Industri (10+ sysselsatte)10 563,39 895,36 802,1539,42 553,7668,0
5-9 sysselsatte360,7317,8208,446,063,442,9
10-19 sysselsatte857,0751,7470,870,5210,4105,3
20-49 sysselsatte1 346,01 245,7856,493,3295,9100,3
50-99 sysselsatte1 001,8932,7685,153,2194,469,1
100-199 sysselsatte1 827,61 729,41 265,989,2374,498,1
200-499 sysselsatte1 551,91 464,41 093,4126,3244,787,5
500 sysselsatte og over3 979,13 771,52 430,6106,91 234,0207,6
G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)20 379,919 643,113 039,83 460,83 142,4736,9
G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)18 208,017 651,611 622,73 133,82 895,1556,4
5-9 sysselsatte2 172,01 991,51 417,1327,0247,3180,5
10-19 sysselsatte2 962,62 846,01 823,4391,5631,1116,6
20-49 sysselsatte4 253,74 090,72 676,9755,2658,6163,0
50-99 sysselsatte2 223,42 152,11 592,2257,2302,771,3
100-199 sysselsatte1 937,81 887,91 299,3271,7316,949,9
200-499 sysselsatte2 431,82 400,91 653,9409,5337,530,9
500 sysselsatte og over4 398,74 274,12 577,11 048,7648,3124,6
A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)4 109,13 599,51 825,9233,91 539,8509,5
A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)3 801,73 398,01 749,5223,31 425,2403,7
5-9 sysselsatte307,4201,676,510,5114,5105,8
10-19 sysselsatte378,8278,6122,617,4138,7100,2
20-49 sysselsatte305,3253,9168,826,658,551,4
50-99 sysselsatte652,4560,1329,824,2206,192,3
100-199 sysselsatte295,1267,8149,112,3106,427,4
200-499 sysselsatte299,3267,7138,344,285,231,5
500 sysselsatte og over1 870,81 769,9840,998,7830,4100,9

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 35, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt. Utvalget er på om lag 5000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. 

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)".  Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

I 2017 var prisindeksen 1,4, en del lavere enn de siste årene. NIFU har valgt å bruke en justert indeks på 2,1 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren fordi dette stemmer bedre med utviklingen i disse sektoren. For næringslivet brukes 1,4.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er forholdsvis høy, >95 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i underkant av 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Analyser, artikler og publikasjoner

Høy FoU-aktivitet i næringslivet

Høy FoU-aktivitet i næringslivet

Publisert 26. oktober 2018

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en prisjustert vekst på 8,9 prosent fra året før.

Les artikkelen

Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

Publisert 28. juni 2016

Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små foretak.

Les artikkelen
Mye IKT-relatert FoU i næringslivet

Mye IKT-relatert FoU i næringslivet

Publisert 5. august 2014

Næringslivets driftskostnader til IKT-relatert forskning og utvikling (FoU) utgjorde 8,8 milliarder kroner i 2012, 45 prosent av samlede driftskostnader til FoU. Av dette bidrog IKT-sektoren med 5,7 milliarder kroner.

Les artikkelen

Kunnskapsintensive næringer i Norge

Publisert 2. februar 2016

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.

Les publikasjonen

FoU i norsk næringsliv 1970-2014

Publisert 12. januar 2017

Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og frem til 2014.

Les publikasjonen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB