369981
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-endelige
369981
statistikk
2019-02-25T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterForskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8,1

flere FoU-årsverk

Forskning og utvikling i næringslivet
20172016 - 2017
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)31 989,81008,5
Næring
Industri10 521,9335,6
Tjenesteyting17 790,25611,0
Andre næringer3 677,8115,3
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte9 704,430
50-99 sysselsatte3 771,512
100-199 sysselsatte4 151,913
200-499 sysselsatte4 156,413
500 sysselsatte og over10 205,632
 
FoU-årsverk (antall)21 2058,1
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 481,06,7

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201520162017201520162017201520162017
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt27 782,429 489,231 989,86 780,87 014,17 481,019 08719 61621 205
10-19 sysselsatte2 845,03 264,54 022,1543,3523,6661,22 5042 3402 898
20-49 sysselsatte4 500,94 778,85 682,4768,5951,1938,63 4863 5404 100
50-99 sysselsatte3 129,33 381,03 771,5495,7436,0582,52 4222 5192 852
100-199 sysselsatte2 986,53 456,84 151,9499,5510,0686,02 2652 5322 843
200-499 sysselsatte3 091,63 959,34 156,41 284,61 242,81 416,82 0402 5182 755
500 sysselsatte og over11 229,010 648,710 205,63 189,13 350,73 195,96 3696 1675 757
C Industri10 091,99 963,410 521,92 045,91 965,72 275,57 0767 0537 467
10-19 sysselsatte632,8801,2816,1233,3192,2233,7489556581
20-49 sysselsatte1 248,41 167,61 289,2206,1158,6171,8951888993
50-99 sysselsatte771,2843,5956,885,799,7119,7643641780
100-199 sysselsatte1 655,41 808,81 846,0272,8255,8383,61 3101 4081 389
200-499 sysselsatte1 307,01 386,71 540,7473,1432,8491,99711 0241 171
500 sysselsatte og over4 477,13 955,74 073,0775,0826,6874,92 7122 5342 553
G-N Tjenesteyting14 529,916 033,017 790,22 331,82 497,72 763,910 49510 97612 029
10-19 sysselsatte2 076,02 363,62 889,2279,5308,0391,41 9331 7462 187
20-49 sysselsatte2 891,73 193,24 096,4488,7700,6704,32 3632 4482 914
50-99 sysselsatte1 906,22 022,22 175,5294,0243,4340,41 4981 5571 706
100-199 sysselsatte1 155,61 391,92 007,6163,7182,3240,98641 0131 295
200-499 sysselsatte1 590,82 348,02 346,1426,1465,6375,69831 3991 464
500 sysselsatte og over4 909,54 714,24 275,4679,7597,8711,22 8552 8132 463
A, B, D-F Andre næringer3 160,63 492,73 677,82 403,12 550,72 441,51 5161 5871 709
10-19 sysselsatte136,299,7316,830,523,436,28338130
20-49 sysselsatte360,8418,0296,873,791,962,5173203193
50-99 sysselsatte452,0515,3639,2116,192,9122,3282320366
100-199 sysselsatte175,5256,2298,263,071,961,591111160
200-499 sysselsatte193,7224,6269,6385,4344,3549,38694120
500 sysselsatte og over1 842,31 978,91 857,21 734,41 926,21 609,8802821741

Tabell 2 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20162017201620172016201720162017
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt29 489,231 989,87 014,17 481,033 49536 08719 61621 205
A03 Fiske, fangst og akvakultur769,51 065,6116,5169,6830931322410
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 881,51 731,22 110,01 980,11 1901 185793760
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 788,41 673,42 104,11 974,11 1311 125767739
C Industri10 077,310 577,11 975,12 276,812 21012 6287 0347 424
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 266,91 261,0235,6283,81 7581 841693824
C13 Tekstilindustri64,372,36,18,11171084042
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri24,851,30,00,0571012463
C16 Trelast- og trevareindustri106,2183,716,318,4355459116136
C17 Papir- og papirvareindustri126,6120,84,74,8164182107100
C18 Trykking, grafisk industri75,875,47,70,81991536771
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri957,71 056,5371,3369,9926965788798
C21 Farmasøytisk industri356,1404,9462,4561,3277334229276
C22 Gummivare- og plastindustri159,6195,220,927,1289323114158
C23 Mineralproduktindustri115,3124,529,831,32412309683
C24 Metallindustri461,0487,2100,9126,2559554348349
C25 Metallvareindustri1 361,11 267,763,167,41 1591 019698660
C26 Data- og elektronisk industri1 894,41 911,1222,0264,81 7661 7891 4821 492
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr364,0328,217,212,3304255291238
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter947,5928,4182,5224,1856851708729
C27 Elektroteknisk industri538,1545,485,876,0591580382393
C28 Maskinindustri1 326,91 340,1114,3135,81 6651 713909980
C29 Motorkjøretøyindustri189,8235,137,133,5233253166186
C30 Transportmiddelindustri ellers435,5565,079,8137,11 1061 235299345
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer415,8547,072,9133,21 0241 152277324
C31 Møbelindustri161,3181,49,714,7272320151163
C32 Annen industri163,3201,292,286,7141169106124
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr292,5297,415,229,1336302219179
D35 Kraftforsyning195,0263,0217,6193,9455601119136
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon189,8112,715,418,12873039570
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet258,2337,762,752,6734888211286
G-N Tjenesteyting16 117,917 902,52 516,82 789,917 78919 55011 04312 118
G46 Agentur- og engroshandel1 030,1931,9171,5318,01 6431 566657630
H49-H53 Transport og lagring362,1414,6151,4121,1431583190207
J58 Forlagsvirksomhet2 455,32 918,3183,4249,52 9413 1142 0802 296
J58.2 Utgivelse av programvare2 140,82 471,3155,8186,02 5732 5791 8631 966
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting63,748,14,12,91341014932
J61 Telekommunikasjon1 275,41 109,6133,3111,5939849688573
J62 IT-tjenester4 984,25 733,0259,7289,25 4756 1263 6784 255
J63 Informasjonstjenester315,3337,034,437,7526498286297
K64-K66 Finansiering og forsikring1 118,31 586,7701,8774,89631 277616793
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning375,2435,037,656,4512596257286
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 903,33 003,6407,9375,13 0143 4911 7601 888
M72 Forskning og utviklingsarbeid814,9957,3361,1391,1739833500549
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet329,2314,127,116,0361371237241
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting90,8113,243,446,71121464670

Tabell 3 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner
2017
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt (5+ sysselsatte)34 764,532 767,921 556,43 977,67 233,81 996,6
A-N Næringslivet totalt (10+ sysselsatte)31 989,830 318,419 893,53 607,26 817,61 671,5
5-9 sysselsatte2 774,72 449,51 663,0370,4416,2325,2
10-19 sysselsatte4 022,13 701,62 304,6459,0938,0320,5
20-49 sysselsatte5 682,45 358,13 525,7836,2996,2324,3
50-99 sysselsatte3 771,53 524,12 525,7308,1690,3247,4
100-199 sysselsatte4 151,93 975,62 779,5340,1856,0176,3
200-499 sysselsatte4 156,43 990,02 833,1546,4610,5166,4
500 sysselsatte og over10 205,69 769,05 925,01 117,42 726,6436,6
C Industri (5+ sysselsatte)10 884,810 161,56 981,1530,02 650,4723,3
C Industri (10+ sysselsatte)10 521,99 841,56 772,1484,02 585,4680,4
5-9 sysselsatte362,9320,1209,046,065,042,9
10-19 sysselsatte816,1710,0443,161,1205,7106,1
20-49 sysselsatte1 289,21 189,3806,682,7300,099,9
50-99 sysselsatte956,8876,3645,134,2197,080,5
100-199 sysselsatte1 846,01 748,01 267,771,2409,298,0
200-499 sysselsatte1 540,71 453,21 091,9129,4231,987,5
500 sysselsatte og over4 073,03 864,72 517,7105,41 241,6208,4
G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)19 900,719 145,312 793,23 237,93 114,2755,3
G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)17 790,217 215,211 415,32 920,82 879,1575,0
5-9 sysselsatte2 110,51 930,21 377,9317,1235,1180,3
10-19 sysselsatte2 889,22 774,61 765,8381,2627,6114,6
20-49 sysselsatte4 096,43 923,42 552,7729,7640,9173,0
50-99 sysselsatte2 175,52 101,21 559,0251,0291,274,3
100-199 sysselsatte2 007,61 956,71 360,1256,6340,050,9
200-499 sysselsatte2 346,12 311,21 605,0383,9322,334,9
500 sysselsatte og over4 275,44 148,02 572,6918,4657,0127,4
A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)3 979,03 461,01 782,1209,71 469,1518,0
A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)3 677,83 261,71 706,1202,51 353,1416,0
5-9 sysselsatte301,3199,376,07,2116,0102,0
10-19 sysselsatte316,8217,095,716,7104,699,8
20-49 sysselsatte296,8245,4166,323,855,251,4
50-99 sysselsatte639,2546,6321,522,9202,192,6
100-199 sysselsatte298,2270,8151,712,3106,827,4
200-499 sysselsatte269,6225,6136,233,156,343,9
500 sysselsatte og over1 857,21 756,3834,793,7828,0100,9

Tabell 4 
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall

FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2017
FoU-personaleAv dette:FoU-årsverkAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt36 0877 93722 4512 24921 20514 4321 721
A03 Fiske, fangst og akvakultur9312523497841020366
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 185249963246760646212
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 125241931241739634210
C Industri12 6282 6706 3577937 4244 298648
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 8416996249382437466
C13 Tekstilindustri1082150342221
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri101484506336..
C16 Trelast- og trevareindustri45945101013634..
C17 Papir- og papirvareindustri1827294171006011
C18 Trykking, grafisk industri153294007122..
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri965381596215798501194
C21 Farmasøytisk industri3341932788627623878
C22 Gummivare- og plastindustri323391064158612
C23 Mineralproduktindustri23044721283378
C24 Metallindustri5541072648134918269
C25 Metallvareindustri1 0191434532766032318
C26 Data- og elektronisk industri1 7892011 2861261 4921 105114
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr2551519692381929
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter8511105645072947844
C27 Elektroteknisk industri580722902839321420
C28 Maskinindustri1 7131848575498055139
C29 Motorkjøretøyindustri253111114186884
C30 Transportmiddelindustri ellers1 235214770233451967
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer1 152202735213241835
C31 Møbelindustri320871062163892
C32 Annen industri169511025124855
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr30228112131797911
D35 Kraftforsyning601146434241361029
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon30382176870483
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet888131322162861128
G-N Tjenesteyting19 5504 40813 8491 08512 1189 024775
G46 Agentur- og engroshandel1 5663467985063034938
H49-H53 Transport og lagring58390314152071206
J58 Forlagsvirksomhet3 1145942 101972 2961 60286
J58.2 Utgivelse av programvare2 5794201 693951 9661 33185
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting101225703222..
J61 Telekommunikasjon8492197185257349341
J62 IT-tjenester6 1261 2134 4671634 2553 259122
J63 Informasjonstjenester4987424832971331
K64-K66 Finansiering og forsikring1 2774359542079357513
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning5962644565028623133
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 4917032 6223731 8881 513256
M72 Forskning og utviklingsarbeid833332714207549467142
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet371753004224119931
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting146391011470618

Tabell 5 
FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent

FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent
LandTotale FoU-utgifter. Millioner PPP dollar. 2016Totale FoU-utgifter som prosent av BNPNæringlivets FoU-utgifter som prosent av BNPTotal FoU-personale pr. tusen i arbeidsstyrken
201020162010201620102016
Østerrike13 625,52,733,091,872,2014,2016,40
Belgia13 087,92,052,491,381,7312,2715,96
Kanada26 072,01,831,600,950,8212,59..
Chile1 523,90,330,360,100,141,481,92
Tsjekkia6 162,21,341,680,761,039,9212,30
Danmark8 063,62,922,871,961,8919,1819,74
Estland501,51,581,280,790,667,718,31
Finland6 546,93,732,752,591,8120,7817,54
Frankrike62 162,72,182,251,381,4313,83..
Tyskland118 158,52,712,931,822,0013,1615,30
Hellas2 904,40,601,010,240,43..8,70
Ungarn3 160,41,141,210,680,897,497,80
Island353,3..2,081,311,31..16,53
Irland3 995,01,591,181,090,838,9716,22
Israel13 536,23,944,253,273,64....
Italia29 915,91,221,290,660,759,1810,03
Japan168 644,93,143,142,402,4713,2413,12
Korea79 354,33,474,232,593,2913,5516,42
Latvia222,10,610,440,230,115,275,18
Luxembourg741,11,501,241,000,6413,2512,07
Mexico11 025,90,530,490,190,151,44..
Nederland17 493,31,722,030,831,1611,4414,77
New Zealand..............
Norge6 255,81,652,030,841,0813,8815,80
Polen10 037,50,720,970,190,634,78..
Portugal4 006,61,531,270,700,618,679,83
Slovakia1 306,30,620,790,260,406,726,44
Slovenia1 352,92,062,001,401,5112,4314,43
Spania20 006,51,351,190,690,649,509,02
Sverige15 795,53,223,252,212,2615,6517,19
Sveits..............
Tyrkia18 963,40,800,940,340,513,194,49
Storbritannia47 244,51,671,691,021,1311,1112,64
USA511 089,02,742,741,861,95....
EU28391 952,51,841,931,121,24....
EU15363 748,01,992,091,241,3510,5611,99
OECD i alt1 266 135,42,292,341,521,6211,8213,21
Ikke OECD-land       
Kina451 201,41,712,111,261,633,264,81
Russland39 881,91,051,100,630,6411,1310,47

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5300 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 og 2017 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. 

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)".  Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

I 2017 var prisindeksen 1,4, en del lavere enn de siste årene. NIFU har valgt å bruke en justert indeks på 2,1 for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren fordi dette stemmer bedre med utviklingen i disse sektoren. For næringslivet brukes 1,4.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy,rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB