Skatterekneskapseptember 2010

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. juni 2011 Mai 2011 Auka skatteinnbetalingar i mai [Retta 20.06.2011]
20. mai 2011 April 2011 Auke i samla skatteinnbetalingar
15. april 2011 Mars 2011 Høgare skatteinnbetalingar i mars
18. mars 2011 Februar 2011 Auke i olje- og andre næringslivsskattar
18. februar 2011 Januar 2011 Auka skatteinnbetalingar i januar
20. januar 2011 Desember 2010 Litt høgare skatteinnbetaling
17. desember 2010 November 2010 Stabilt nivå på skattebetalinga
19. november 2010 Oktober 2010 Skattebetalinga i år er like stor som i fjor
18. oktober 2010 September 2010 Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift aukar
17. september 2010 August 2010 Oljeskattane høgare i august i år enn i fjor
20. august 2010 Juli 2010 Lågare skatteinnbetalingar frå oljenæringa
20. juli 2010 Juni 2010 Reduksjon i skatteinnbetalingane
17. juni 2010 Mai 2010 Auka skatteinngang utanom oljeskattane
20. mai 2010 April 2010 Nedgang i skatteinnbetalingane
5. mai 2010 Mars 2010 Nedgang i totale skatteinnbetalingar