Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Arkiv for Statens pensjonsfond Norge (opphørt) - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mars 2016 2. halvår 2015 Økning i Statens pensjonsfond Norge
25. september 2015 1. halvår 2015 Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte
25. mars 2015 2. halvår 2014 Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte
25. september 2014 1. halvår 2014 Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge
19. mars 2014 2. halvår 2013 Økt beholdning av aksjer og obligasjoner
27. september 2013 1. halvår 2013 Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge
5. april 2013 2. halvår 2012 Statens pensjonsfond Norge vokser
27. september 2012 1. halvår 2012 Økning i aksjer og obligasjoner
28. mars 2012 2. halvår 2011 Liten nedgang i Statens pensjonsfond Norge
26. september 2011 1. halvår 2011 Beholdningen på stedet hvil
28. mars 2011 2. halvår 2010 Godt halvår for Statens pensjonsfond Norge
9. november 2010 1. halvår 2010 Statens pensjonsfond - Norge ned 3 prosent
25. mars 2010 2. halvår 2009 Statens pensjonsfond - Norge øker igjen
25. september 2009 1. halvår 2009 Statens pensjonsfond - Norge øker igjen
27. mars 2009 2. halvår 2008 Redusert med en fjerdedel