84331
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
84331
Økning i aksjer og obligasjoner
statistikk
2012-09-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2012

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i aksjer og obligasjoner

Ved utgangen av juni 2012 var beholdningen av aksjer og obligasjoner i Statens pensjonsfond Norge på 133,6 milliarder kroner. Dette er 4,2 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2011.

Fondets aksjer hadde ved utgangen av juni en verdi på til sammen 82,2 milliarder kroner, mens obligasjonene hadde en verdi på 51,4 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 4,9 og 0,7 prosent fra utgangen av 2011. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet bankinnskudd på 10 milliarder kroner og andre fordringer tilsvarende 2,2 milliarder kroner. Eiendelene hadde en samlet verdi på 145,8 milliarder kroner, noe som er 6,7 milliarder mer enn på samme tid i fjor.

Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge. 31. desember 2009-30. juni 2012

Fondets gjeld har også økt til 10,3 milliarder kroner i forbindelse med mottak av sikkerhet for utlånte aksjer. Fondets egenkapital er på 135,5 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond utland investerer Statens pensjonsfond Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

På grunn av økningen i fondets gjeld er tabell 1 utvidet for å vise fordelingen av gjeld og egenkapital.

Tabeller: