144078
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
144078
Økt beholdning av aksjer og obligasjoner
statistikk
2014-03-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2013

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt beholdning av aksjer og obligasjoner

Eiendelene i Statens pensjonsfond Norge hadde en samlet verdi på 175 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Dette er 13,3 prosent mer enn verdien ett år tidligere.

Statens pensjonsfond - Norge. Balanse
2. halvår 20132. halvår 2003
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
1Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner
Bankinnskudd i alt4 5312,69220,6
Sertifikater00,01 3600,9
Obligasjoner163 98636,526 06816,5
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis104 77959,724 29115,3
Utlån100,086 75654,8
Andre fordringer2 1871,218 93812,0
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler175 483100,0158 335100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

I løpet av 2013 har beholdningen av obligasjoner økt med 20,1 prosent, fra 53 til 64 milliarder kroner. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har i samme periode økt fra 90 til 105 milliarder kroner. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet andre fordringer på i overkant av 2 milliarder kroner og bankinnskudd på 4,5 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Disse størrelsene er redusert med henholdsvis 11,1 og 48,3 prosent siden utgangen av 2012.

Fondets egenkapital er nå på 168 milliarder kroner. Dette er 23 milliarder kroner, eller 15,6 prosent, mer enn ved utgangen av 2012. Samtidig er fondets gjeld, som i hovedsak er knyttet til sikkerhet for utlånte aksjer, redusert med i overkant av 2 milliarder kroner, eller 21,1 prosent.