65505
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
65505
Liten nedgang i Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2012-03-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2011

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i Statens pensjonsfond Norge

Beholdningen i Statens pensjonsfond Norge var 136,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Det er en nedgang på 2,2 prosent fra året før.

Beholdning i Statens pensjonsfond Norge 30. juni 2009-31. desember 2011

Ved utgangen av desember 2011 var beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis i Statens pensjonsfond Norge 78,3 milliarder kroner. Det er 0,5 prosent mindre enn ved utgangen av juni 2011, og 10,9 prosent mindre enn ved utgangen av 2010. Beholdningen av obligasjoner var 51,1 milliarder kroner, noe som er 13, 8 prosent mer enn ved utgangen av 2010, men 6,8 prosent mindre enn i første halvår av 2011. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet ved utgangen av 2011 5,5 milliarder kroner i bankinnskudd og 1,5 milliarder kroner i andre fordringer.

Det meste av fondets aksjeportefølje er investert i innenlandske ikke-finansielle foretak. Disse investeringene utgjorde 53,5 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. Investeringer i finansielle foretak hadde en verdi på 6,9 milliarder kroner, og 18 milliarder kroner var investert i utlandet.

På obligasjonssiden var litt under halvparten, 24,7 milliarder kroner, investert i finansielle foretak ved utgangen av 2011. 6 milliarder kroner var investert i offentlig forvaltning og 10,9 milliarder i ikke-finansielle foretak. Investeringer i utlandet utgjorde 9,6 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond utland investerer Statens pensjonsfond Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter, og Statens pensjonsfond Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

Tabeller: