53401
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
53401
Godt halvår for Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2011-03-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2010

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt halvår for Statens pensjonsfond Norge

Beholdningen i Statens pensjonsfond Norge var på 139,5 milliarder kroner ved utgangen av 2. halvår 2010. Dette er 24,3 milliarder kroner mer enn halvåret før.

Det meste av økningen skyldes økt verdi på fondets aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Disse verdiene har hatt en økning på 24,1 prosent. De gikk opp fra 66,7 milliarder kroner i første halvår 2010 til 87,9 milliarder kroner i andre halvår. Fondets obligasjoner hadde i samme periode en økning på litt under 1 prosent, fra 44,5 til 44,9 milliarder kroner. Fondet har nå 5,6 milliarder kroner stående som bankinnskudd, noe som er litt over det dobbelte av verdien på bankinnskuddene ved utgangen av første halvår 2010.

Økning i verdien av aksjer, andeler og grunnfondsbevis

Ved utgangen av 2010 utgjorde porteføljen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis 63 prosent av verdien av de totale eiendelene i fondet. Denne andelen var på 58 prosent etter første halvår. 60,9 milliarder kroner, eller 69 prosent av disse objektene, var plassert i ikke-finansielle foretak. Av dette var 42,8 milliarder kroner investert i privateide foretak, og 18,1 milliarder i statlige. Verdien av plasseringer i ikke-finansielle foretak økte med 14 milliarder kroner, eller 23 prosent, i løpet av andre halvår i 2010.

18,8 milliarder kroner var plassert i de øvrige nordiske landene ved utgangen av 2010, og 8,3 milliarder kroner var plassert i finansielle foretak i Norge.

Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond utland, investerer Statens pensjonsfond Norge kun i Norge og de andre nordiske landene.

Med virkning fra 1. januar 2007 ble Folketrygdfondet underlagt ny forvaltningsforskrift. Den nye forskriften tydeliggjør skillet mellom organisasjonen Folketrygdfondet som kapitalforvalter og Statens pensjonsfond Norge som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. 1. januar 2008 ble Folketrygdfondet etablert som særlovsselskap med eget regnskap, og fra 2009 forvalter Folketrygdfondet også Statens obligasjonsfond. Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

Tabeller: