94575
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
94575
Statens pensjonsfond Norge vokser
statistikk
2013-04-05T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2012

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statens pensjonsfond Norge vokser

Ved utgangen av 2012 var beholdningen i Statens pensjonsfond Norge på 154,9 milliarder kroner. Dette er 9,1 milliarder kroner mer enn ved utgangen av første halvår 2012.

Statens pensjonsfond - Norge. Balanse
2. halvår 20122. halvår 2002
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
1Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner
Bankinnskudd i alt8 7595,71440,1
Sertifikater00,03 7422,7
Obligasjoner153 27234,425 18718,5
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis90 43858,422 26516,4
Utlån100,080 57859,2
Andre fordringer2 4601,64 2203,1
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler154 930100,0136 136100,0
Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge. 30. juni 2009-31. desember 2012. Millioner kroner

Aksjene i Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av 2012 en verdi på til sammen 90,4 milliarder kroner, og obligasjonene hadde en verdi på 53,3 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 10,0 og 3,6 prosent fra utgangen av første halvår 2012. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet bankinnskudd på 8,8 milliarder kroner og andre fordringer på 2,5 milliarder kroner. Eiendelene hadde en samlet verdi på 154,9 milliarder kroner, noe som er 6,2 prosent mer enn ved utgangen av første halvår 2012.

Fra utgangen av 2011 har fondets beholdning økt med 18,5 milliarder kroner, eller 13,6 prosent. Den kraftige veksten må sees i sammenheng med en økning i fondets gjeld i forbindelse med mottak av sikkerhet for utlånte aksjer. Ved utgangen av 2012 var gjelden på 9,8 milliarder kroner.