168696
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
168696
Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2014-09-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2014

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge

Eiendelene i Statens pensjonsfond Norge hadde en samlet verdi på 200 milliarder kroner ved utgangen av juni 2014. Dette er 40 milliarder mer enn ved utgangen av 1. halvår 2013.

Statens pensjonsfond Norge. Balanse
1. halvår 20141. halvår 20141. halvår 20041. halvår 2004
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
Bankinnskudd i alt9 1454,62 1431,3
Sertifikater00,01 5720,9
Obligasjoner73 44336,625 70715,4
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis114 14356,925 14515,0
Utlån00,091 77554,8
Andre fordringer3 7241,921 03112,6
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler200 456100,0167 373100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Det siste året har beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis økt fra 89 milliarder til 114 milliarder kroner. Beholdningen av obligasjoner har i samme periode økt fra 63 milliarder til 73 milliarder kroner. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet andre fordringer på litt under 4 milliarder kroner og bankinnskudd på 9 milliarder kroner ved utgangen av juni 2014. Beholdningen av fordringer og bankinnskudd har økt med til sammen 5 milliarder kroner det siste året.

Fondets egenkapital var på 184 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår. Egenkapitalen har økt med 32 milliarder kroner siden utgangen av juni 2013. Samtidig har fondets gjeld, som i hovedsak er knyttet til sikkerhet for utlånte aksjer, økt med nærmere 8 milliarder kroner.