125760
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
125760
Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge
statistikk
2013-09-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2013

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt beholdning i Statens pensjonsfond Norge

Eiendelene i Statens pensjonsfond Norge hadde en samlet verdi på 160 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2013.

Statens pensjonsfond - Norge. Balanse
1. halvår 20131. halvår 2003
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
1Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, mens kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner
Bankinnskudd i alt5 8103,61 5931,1
Sertifikater00,05 3213,6
Obligasjoner163 08439,423 61615,9
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis89 20355,722 73015,3
Utlån100,084 64957,1
Andre fordringer2 1461,310 4057,0
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler160 243100,0148 314100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Fra første halvår i fjor til første halvår i år har beholdningen av obligasjoner økt med 22,6 prosent, fra 51 til 63 milliarder kroner. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har i samme periode økt fra 82 til 89 milliarder kroner. I tillegg til aksjer og obligasjoner hadde fondet andre fordringer på i overkant av 2 milliarder kroner og bankinnskudd på nærmere 6 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Disse størrelsene er redusert med henholdsvis 3,2 og 41,8 prosent fra første halvår i fjor.

Fondets egenkapital er nå på 151 milliarder kroner. Dette er 16 milliarder kroner, eller 11,5 prosent, mer enn ved utgangen av første halvår 2012. Samtidig er fondets gjeld, som i hovedsak er knyttet til sikkerhet for utlånte aksjer, redusert med i overkant av 1 milliard kroner, eller 11 prosent.