Utslipp til luft1999, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Utslipp til luft - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. juni 2019 2018 2018
15. august 2018 2017 2017
19. mai 2017 2016 2016
20. mai 2016 2015 Klimagassutslippene økte i 2015
7. mai 2015 2014 Klimagassutslippene nesten uendret i 2014
14. mai 2014 2013 Klimagassutslippene lite endret
7. mai 2013 2012 Reduserte klimagassutslipp i 2012
8. mai 2012 2011 Lavere klimagassutslipp i 2011
25. mai 2011 1990-2010 Kraftig oppgang i klimagassutslippene
15. februar 2011 1990-2009 Klimagassutslippene kraftig ned i 2009
19. mai 2009 1990-2008 Klimagassutslippene ned 2,2 prosent
13. mai 2008 1990-2007 Stor økning i klimagassutslippene
11. mai 2007 1990-2006 Klimagassutslippene ned 0,8 prosent
12. februar 2007 1990-2005 Midlertidig nedgang i klimagassutslipp
11. mai 2006 1990-2005 Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp

Arkiv for Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. juni 2019 2018 2018
15. august 2018 2017 2017
19. mai 2017 2016 2016
20. mai 2016 2015 Klimagassutslippene økte i 2015
7. mai 2015 2014 Klimagassutslippene nesten uendret i 2014
14. mai 2014 2013 Klimagassutslippene lite endret
7. mai 2013 2012 Reduserte klimagassutslipp i 2012
8. mai 2012 2011 Lavere klimagassutslipp i 2011
25. mai 2011 1990-2010 Kraftig oppgang i klimagassutslippene
15. februar 2011 1990-2009 Klimagassutslippene kraftig ned i 2009
19. mai 2009 1990-2008 Klimagassutslippene ned 2,2 prosent
13. mai 2008 1990-2007 Stor økning i klimagassutslippene
11. mai 2007 1990-2006 Klimagassutslippene ned 0,8 prosent
12. februar 2007 1990-2005 Midlertidig nedgang i klimagassutslipp
11. mai 2006 1990-2005 Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp

For tidligere publiseringer se også: Utslipp til luft, kommunetall, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere og Utslipp av svoveldioksid.