286481_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
286481
statistikk
2017-05-19T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Publisering av de årlige foreløpige tallene på utslipp av klimagasser som skulle ha kommet 25. juni er utsatt. Årsaken er gjennomføring av metodeforbedringer på deler av grunnlagstallene. Det skapte dessverre forsinkelser for statistikkproduksjonen. Det jobbes med å få dette klart så snart som mulig. Ny publiseringsdato blir annonsert på ssb.no så snart den er klar.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2016Endring i prosent
Siden 19902015 - 2016
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium53,43,3-0,9
Olje- og gassutvinning14,980,4-1,6
Industri og bergverk11,7-40,3-1,6
Energiforsyning1,7302,2-2,2
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-55,82,0
Veitrafikk9,927,8-3,6
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,518,22,5
Jordbruk4,6-4,21,1
Andre kilder3,010,34,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB