354323_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
354323
statistikk
2018-08-15T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hele tidsserien er revidert i forbindelse med at utslippsstatistikkene nå henter data fra det nye energibalansen.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2017Endring i prosent
Siden 19902016 - 2017
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium52,42,4-1,7
Olje- og gassutvinning14,778,0-1,4
Industri og bergverk12,3-37,84,3
Energiforsyning1,7321,53,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger0,9-62,5-6,5
Veitrafikk8,822,5-9,6
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,616,2-4,2
Jordbruk4,5-4,51,0
Andre kilder2,98,50,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB