Nasjonalregnskapaugust 2019

Innhold

Arkiv for Nasjonalregnskap - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mai 2008 Mars 2008 Veksten i norsk økonomi flater ut
21. februar 2008 Desember 2007 Et toppår for norsk økonomi
20. november 2007 September 2007 Den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter
23. august 2007 Juni 2007 Konjunkturoppgangen fortsetter
23. mai 2007 Mars 2007 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
22. februar 2007 Desember 2006 Den sterke veksten i fastlandsøkonomien held fram
5. desember 2006 September 2006 Veksten i norsk økonomi fortsetter
5. september 2006 Juni 2006 Fortsatt høy vekst i fastlandsøkonomien
6. juni 2006 Mars 2006 Sterk konsumvekst
16. mars 2006 Desember 2005 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
6. desember 2005 September 2005 Fortsatt sterk vekst i økonomien
6. september 2005 Juni 2005 Sterk vekst i økonomien
7. juni 2005 Mars 2005 Fortsatt konjunkturoppgang
10. mars 2005 Desember 2004 Klar vekst i økonomien
7. desember 2004 September 2004 Fortsatt god vekst i økonomien

For tidligere publiseringer se også: Årlig nasjonalregnskap.