365482
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365482
statistikk
2019-10-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapaugust 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Februar 2019 - April 2019Mars 2019 - Mai 2019April 2019 - Juni 2019Mai 2019 - Juli 2019Juni 2019 - August 2019
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,31,30,00,20,20,40,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,50,60,60,80,7
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart4,6-3,7-2,9-2,2-2,3-1,8-2,9
Innenlandsk sluttanvendelse2,42,10,41,00,50,60,5
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,21,90,60,70,40,50,6
Konsum i offentlig forvaltning1,91,40,80,90,90,80,6
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,8-0,73,43,34,92,4
Eksport i alt1,7-0,20,60,2-0,5-0,3-1,7
Import i alt1,91,91,92,30,40,1-1,0
 
Sysselsatte personer1,21,60,4
Utførte timeverk0,21,80,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB